Sunday, January 15, 2012

महाराष्ट्रातील घाट

घाटाचे नावे कि.मी. मार्ग
1)राम घाट ७ कि. मी. कोल्हापुर - सावंतवाडी
2)अंबोली घाट १२ कि. मी. कोल्हापुर - सावंतवाडी
3)फोंडा घाट ९ कि. मी. संगमेश्वर - कोल्हापुर
4)हनुमंते घाट १० कि. मी. कोल्हापुर - कुडाळ
5)करूळ घाट ८ कि. मी. कोल्हापुर - विजयदुर्ग
6)बावडा घाट कोल्हापुर - खारेपाटण
7)आंबा घाट ११ कि. मी. कोल्हापुर - रत्नागिरी
8)उत्तर तिवरा घाट सातारा - रत्नागिरी
9)कुंभार्ली घाट सातारा - रत्नागिरी
10)हातलोट घाट सातारा - रत्नागिरी
11)पार घाट १० कि. मी. सातारा - रत्नागिरी
12)केंळघरचा घाट सातारा - रत्नागिरी
13)पसरणीचा घाट ५ कि. मी. सातारा - वाई
14)फिटस् जिराल्डाचा घाट ५ कि. मी. महाबळेश्वर - अलिबाग
15)पांचगणी घाट ४ कि. मी. पोलादपुर - वाई
16)बोरघाट १५ कि. मी. पुणे - कुलाबा
17)खंडाळा घाट १० कि. मी. पुणे - पनवेल
18)कुसुर घाट ५ कि. मी. पुणे - पनवेल
19)वरंधा घाट ५ कि. मी. पुणे - महाड
20)रूपत्या घाट ७ कि. मी. पुणे - महाड
21)भीमाशंकर घाट ६ कि. मी. पुणे - महाड
22)कसारा घाट ८ कि. मी. नाशिक - मुंबई
23)नाणे घाट १२ कि. मी. अहमदनगर - मुंबई
24)थळ घाट ७ कि. मी. नाशिक - मुंबई
25माळशेज घाट ९ कि. मी. नाशिक - मुंबई
26)सारसा घाट ५ कि. मी. सिरोंचा - चंद्रपुर

No comments:

Post a Comment